Chytrá řešení

Nová éra moderní digitalizace v regionu

Sdružení subjektů z Královéhradeckého a Libereckého kraje, které připravuje podpůrné centrum pro zavádění technologických novinek, může nově čerpat finance od Evropské komise. Členem konsorcia je i Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.
Nová éra moderní digitalizace v regionu

V únoru se sdružení podařilo získat souhlas pro vznik centra, které bude podporovat malé a střední firmy a veřejnou správu v zavádění a lepším využívání moderních digitálních technologií. Evropský digitální inovační hub (tj. centrum) zahájí svou činnost letos v květnu a podle plánů bude v provozu do roku 2026.

Zavádění nových (inovovaných) digitálních technologií slibuje zvýšení efektivity a také zkvalitnění nabízených produktů či služeb. Tím se zvýší konkurenceschopnost podporovaných firem napříč odvětvími, potažmo konkurenceschopnost celého regionu.

„Služby plánovaného centra usnadní firmám přístup k nejmodernějším technologiím a službám v oblasti digitálních inovací. Může jít například o zlepšování ochrany citlivých informací v kyberprostoru nebo díky zvyšování automatizace zkrácení neplánovaných odstávek ve výrobních podnicích. Jsem rád, že se nám v krátkém čase podařilo navázat spolupráci se sousedním krajem, a věřím, že společně přineseme do regionů nové impulzy nejen pro firmy, ale i pro školy a výzkumné organizace,“ říká první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic, informačních technologií, vědy, výzkumu a inovací.

Vznikající centrum je společným projektem subjektů z Královéhradeckého i Libereckého kraje, které se sdružily právě za účelem podpory rozšiřování digitálních inovací včetně vzniku tohoto centra.

Pod vedením Agentury regionálního rozvoje jsou členy konsorcia: Univerzita Hradec Králové a Technická univerzita v Liberci jako zástupce vysokých škol, organizace Výzkumný ústav technických strojů (VÚTS), Národní klastrová asociace (NCA) zastupující klastry v České republice, společnost AEC jako poskytovatele služeb kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě také rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Sdílejte na sociálních sítích