Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG
Z našeho kraje

Nový Bydžov využívá BIOtejner

BIOtejner je nádoba, která je určena na sběr biologicky rozložitelného odpadu. Je vyrobena z přírodních materiálů jako je dřevo, juta a vložená geotextílie.
Nový Bydžov využívá BIOtejner

Tento projekt odstartoval v roce 2019 kolektiv MOJE ODPADKY vedený Ing. Staňkou v rámci osvěty o odpadech a předcházení jejich vzniku. Jde již o pátý počin svého druhu a další se v tuto chvílí vyrábí pro ostatní obce po celém Česku.

Jeden z prvních BIOtejnerů v rámci ČR a úplně první ve východních Čechách byl v rámci pilotního projektu kompostování na sídlišti úspěšně instalován v Novém Bydžově v srpnu 2020. Po předchozím plánování s Odborem výstavby a životního prostředí a Ing. Radkem Staňkou byl umístěn do nově vybudované kóje na kontejnery u zrekonstruovaného panelového domu č.p. 898-899 v ulici Julia Fučíka.

Nový BIOtejner umožňuje občanům sídliště recyklovat bioodpad ze svých kuchyní a efektivně využít kompost, který se v něm za čas vytvoří, pro svoje potřeby, namísto vhazování bioodpadu do směsného komunálního odpadu. Po vývozu na skládku totiž bioodpad produkuje toxické výluhy a skleníkové plyny jako metan a CO2, které škodí životnímu prostředí. Může zde také dojít ke kontaminaci spodních vod. Základ kompostu tvoří zemina s již nasazenými žížalami, které podstatně urychlí proces kompostování a neustálým provzdušňováním hmoty odstraňují zápach a podporují proces tlení.

Samotný BIOtejner je opatřen podrobnými vysvětlivkami, co do něj občané mohou a nemohou vhazovat. Každá domácnost také v nejbližších dnech dostane do schránky letáček s podrobnostmi o projektu. Uživatelé BIOtejneru budou moci také získat v systému MESOH bonusové EKO-body za kompostování.

Sdílejte na sociálních sítích