Hospodaření s odpady
Z našeho kraje

Občané kraje pomáhají aplikovat principy cirkulární ekonomiky

Obyvatelé Královéhradeckého kraje v roce 2020 odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci přes 2 544 tun vysloužilého elektrozařízení. Tím přispěli ke snížení produkce skleníkových plynů o 30 355 tun oxidu uhličitého a omezení těžby o 1 491 248 litrů ropy.
Občané kraje pomáhají aplikovat principy cirkulární ekonomiky

Celkem 49 203 tun starého elektra shromáždil v roce 2020 prostřednictvím své sběrné sítě a předal smluvním zpracovatelům největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Podařilo se tak překonat rekordní výsledek z roku 2019, který byl až dosud nejlepší v celé jeho historii. Třetím nejúspěšnějším byl rok 2016 se 44 349 tunami vysbíraného a recyklovaného elektra.

Se sběrem starého elektra loni významně pomohli i obyvatelé Královéhradeckého kraje. V přepočtu na obyvatele odevzdal každý z nich průměrně 4,63 kilogramu. Kraj se tak podílel na snížení produkce skleníkových plynů o 30 355 tun CO2, což představuje stejné množství, které pohltí 11 805 vzrostlých smrků. Znamená to také omezení těžby ropy o 1 491 248 litrů, které by byly potřebné k výrobě pohonných hmot do osobního auta pro 55 901 cest na trase Praha – Brno po dálnici D1. Přineslo to rovněž úsporu 15 351 201 kWh elektrické energie, která by zajistila téměř stejný počet mycích cyklů myčky nádobí.

Díky obyvatelům Královéhradeckého kraje se podařilo recyklovat přes 1,4 milionu kilogramů železa, což odpovídá materiálu potřeného na výrobu 60 080 praček, nebo 63 796 kg hliníku, z čehož by bylo možné vyrobit přes čtyři miliony třetinkových plechovek.

Všechny partnerské kraje, města a obce obdržely od Elektrowinu dokument s názvem Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, ze kterého vyplývá, o kolik se díky jejich podílu na sběru starých spotřebičů snížila produkce skleníkových plynů, omezila těžba ropy nebo spotřeba elektrické energie.

Největší podíl na loňském rekordním výsledku Elektrowinu měly velké spotřebiče, jako pračky, myčky nádobí, bojlery nebo sporáky (24 159 t), za nimi následovaly lednice a další chladicí technika (16 571 t), malých spotřebičů – tedy rychlovarných konvic, mikrovlnek, žehliček a podobně – bylo 7 359 tuny. Zbytek tvořily televize a monitory (1 110 t) a světelné zdroje.

Převzato z www.kr-kralovehradecky.cz

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích