Témata chytrých řešení

Chytrá řešení se v současnosti týkají snad všech oblastí fungování lidské společnosti. Cílem zavádění chytrých řešení by mělo být jejich využití pro rozvoj prostředí vašeho města či obce a zvýšení kvality života obyvatel, pro snížení dopadů lidského života na životní prostředí, ale i úspora zdrojů - finančních, materiálních, energií a práce lidí. Důležitá je racionalita zavádění chytrých řešení. Není nutné zavádět moderní technologie tam, kde klasická řešení bohatě postačí, a naopak osvědčené a nemoderní postupy a technologie mohou být mnohdy nadbytečné, dokonce mohou v některých situacích přinést více škod než užitku. V této sekci vám přinášíme výběr možných oblastí, kde lze chytrá řešení použít. 

Chytrá řešení