Energetika

Komunitní energetika

Komunitní energetika

Energetická komunita je moderní způsob distribuované výroby elektřiny a dalších energií. Občané, obce i malí podnikatelé mohou zajišťovat výrobu, distribuci i skladování energie, místo toho, aby byli pouhými spotřebiteli.

Komunitní energetika může být vytvořena na úrovni bytových domů, čtvrtí, sídlišť či celých obcí. Je založena na kooperaci většího množství subjektů a orientována primárně na environmentální, sociální a hospodářské přínosy oproti generování zisku. Cílem je decentralizace výroby elektřiny, posilování energetické nezávislosti komunity, útlum fosilních paliv a ekonomické úspory. Vlastní elektřina z obnovitelných zdrojů je totiž ve střednědobém a dlouhodobém horizontu výrazně levnější než ta z fosilních paliv.

 

 

Sdílejte na sociálních sítích