Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Obnova tůní a polní cesty u obce Nepřívěc

Řada úprav vedly ke zvýšení vlhkosti a zlepšení mikroklimatu jinak rozpálených polí.
Obnova tůní a polní cesty u obce Nepřívěc

Na konci obce Nepřívěc se nachází stará požární nádrž, kterou obývalo devět druhů obojživelníků. Tento „žabí ráj“, zčásti betonový, ale nebyl žádnou přírodní perlou, ale spíše ukázkou zoufalství žab a čolků, kteří se sem museli přesunout z širokého okolí. Podobné vodní plochy se zde totiž nevyskytovaly. I proto se členové ČSOP Klenice rozhodli vytvořit na vhodných pozemcích mokřad s větším množstvím tůněk. Na ně pak navázal další projekt - obnova polní cesty.

Převzato z: www.adapterraawards.cz

 

 

Sdílejte na sociálních sítích