Internet věcí
Veřejný prostor

Obyvatelé Prahy 2 si užívají chytrý mobiliář

Hlavní město Praha a radnice městské části Praha 2 vybavují veřejná prostranství chytrými prvky a chytrým mobiliářem.
Obyvatelé Prahy 2 si užívají chytrý mobiliář

V polovině roku 2017 se na náměstí Míru objevila tzv. chytrá lavička, kterou spravuje městská společnost Operátor ICT. Na lavičce si můžete dobít chytrý telefon či se připojit k vysokorychlostnímu LTE internetu. Pro případ nouze na lavičce umístěna dvě tlačítka „SOS“. Kromě těchto služeb lavička sbírá data o kvalitě ovzduší, teplotě, atmosférickém tlaku a vlhkosti. V rámci projektu „Chytře na odpad v Praze 2“ se bude prostřednictvím elektronických čidel testovat ucpanost vhozů, naplněnost podzemních kontejnerů na území Prahy 2 a přítomnost sáčků na padesáti koších na psí exkrementy ve vybraných lokalitách. Smyslem projektu je, aby se odpad nevyvážel podle předem stanoveného plánu, ale aby se postupovalo podle aktuální situace.