Chytrá řešení

Dva krajské projekty získaly prestižní ocenění v soutěži Egovernment The Best

Dálkové odečty spotřeby energií v krajských budovách a jednotný krajský ekonomický informační systém obdržely ocenění v letošním ročníku celorepublikové soutěže Egovernment The Best 2023 - ICZ.
Dva krajské projekty získaly prestižní ocenění v soutěži Egovernment The Best

Ekonomický systém JEKIS se umístil v kategorii krajů na druhém místě, odečty energií pak ve stejné kategorii získaly speciální ocenění. Předání diplomů proběhlo v rámci slavnostního večera 20. listopadu 2023 v pražském Obecním domě.

Kraj šetří energie mimo jiné prostřednictvím centrálního shromažďování a analýzy informací o jejich spotřebě v krajských budovách. V rámci těchto, úspěšných snah vznikl také právě inovativní projekt dálkových odečtů, který kromě přínosu v podobě efektivnějšího hospodaření s energiemi také snižuje rizika škod na majetku z důvodu havárií. 

„Databáze spotřeb energií je také skvělým analytickým nástrojem pro plánování investic v oblasti energeticky úsporných opatření a instalace obnovitelných zdrojů energie. Velmi také přispěla k rozvoji systému energetického managementu kraje, který máme certifikovaný dle normy ISO 50001. Aktuálně nám jsou data v systému užitečným pomocníkem při přípravě tak zvaného alokačního klíče pro sdílení elektrické energie mezi krajskými organizacemi. Čekáme na konečné znění příslušného zákona, které ovlivní rozsah záměru kraje sdílet elektrickou energii z fotovoltaických elektráren přinejmenším právě mezi krajskými organizacemi,“ uvedla vedoucí oddělení projektového řízení krajského Centra investic, rozvoje a inovací Lenka Bacovská.

Investiční náklady na dálkové odečty činily 14 milionů korun, z nichž 10 milionů pokryla dotace. Na realizaci dálkových odečtů spolupracovalo Centrum investic, rozvoje a inovací se společností SOFTLINK.

Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje – JEKIS realizovala pro kraj společnost HAiDA. Dotace ve výši přes 19 milionů korun pokryla většinu pořizovacích nákladů. 

Letos proběhl již 18. ročník této prestižní soutěže, pořádané magazínem Egovernment ve spolupráci se skupinou ICZ. Přihlášené realizované projekty soutěžily v kategoriích obcí, měst, krajů a kategorii centrální. Celkem se zúčastnilo 46 projektů z celé republiky. Vyhlašovatelé udělili 19 ocenění, z toho pět v kategorii krajů.

Prostřednictvím soutěže jsou prezentovány přínosné projekty veřejné správy v oblasti elektronizace z daného roku, které mohou být inspirativní pro ostatní.

Převzato z www.khk.cz

Sdílejte na sociálních sítích