Bydlení
Doprava
Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Parkoviště řešící stání pro auta i vsakování vody

Jedno z parkovišt v Kopřivnici nabízí možnost vsakování srážkových vod do boxů umístěných pod parkovištěm. Voda pak postupně vsakuje do půdy. Fotografie níže je pouze ilustrační.
Parkoviště řešící stání pro auta i vsakování vody

Při realizaci nového parkoviště na sídlišti Sever byla přijata opatření, která přispějí k lepšímu hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu. Cílem této aktivity je pomoci Kopřivnici v adaptaci na změnu klimatu. Zatravňovací dlaždice na ploše 645 mumožňují vsak dešťových vod do speciálních boxů umístěných pod parkovištěm. Z boxů pak voda postupně vsakuje do terénu a není nutno ji odvádět do kanalizace. Zůstává tedy na místě, v půdě. Výstavba parkoviště na sídlišti Sever byla plně hrazena z rozpočtu města. Celkové náklady na realizaci byly 6,5 milionu korun a trvala od září do prosince roku 2018.

Zařízení bylo vybudováno ze 768 plastových vsakovacích akumulačních boxů o rozměrech 1x0,5x0,4 m uložených ve dvou vrstvách nad sebou pod příjezdovou komunikací parkoviště, která je zhotovena z betonové dlažby s velkými spárami umožňujícími vsak. Zpevněné plochy určené pro parkování jsou zhotoveny z plastových zatravňovacích dlaždic typu Ecoraster a jsou doplněny výsadbou stromů, keřů a trvalek.

Oproti původním předpokladům nebyly zatravňovací dlaždice ve zpevněných plochách pro parkování osázeny travním osivem, ale byly vyplněny štěrkovou drtí, umožňující vsak dešťových vod. K tomuto řešení bylo přistoupeno na základě zkušeností z jiných lokalit. S ohledem na plánovanou intenzitu využití území byla obava, že travní osivo nebude mít dobré podmínky pro růst.

Hodláme pokračovat ve využívání propustných povrchů u dalších našich projektů. Zároveň chystáme, v rámci projektu Revitalizace centra města, vybudování retenční nádrže, která bude zachycovat dešťové vody ze zpevněných ploch. Tuto vodu budeme využívat k zavlažování zeleně v centru. Chceme si také vyhodnotit možnost využívání dešťových vod v rámci provozu některých budov v majetku města,“ představuje vedoucí odboru města Jiří Štěpán další plány Kopřivnice, jak bojovat se suchem.

Sdílejte na sociálních sítích