Z našeho kraje

Participativní rozpočet ve Dvoře Králové

Město Dvůr Králové nad Labem spustilo v roce 2021 projekt participativního rozpočtu, který se setkal s pozitivním ohlasem. Během roku 2021 se uskutečnily hned dva ročníky –⁠ jak pilotní, tak regulérní 1. ročník.
Participativní rozpočet ve Dvoře Králové

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty mohou podat zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem a žáci škol, kteří jsou starší 15 let a jsou občany města Dvůr Králové nad Labem. Každý navrhovatel může podat maximálně jeden návrh. Maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu je 500 tisíc Kč.

Investiční projekty musí být realizovány na pozemcích a v objektech města Dvůr Králové nad Labem, musí být v souladu se schváleným územním plánem města a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty.

V případě neinvestičních projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované navrhovatelem projektu.

Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách města.

 

Sdílejte na sociálních sítích