Energetika
Veřejný prostor

Pasport veřejného osvětlení

veřejný prostor, služby, osvětlení, úspory energie, energetika
 Pasport veřejného osvětlení
Dodavatel:
T-MAPY
Popis produktu:

Středně velké město má ve své správě tisíce lamp a dalších technických prvků, které tvoří systém veřejného osvětlení. Pro efektivní správu a údržbu tak komplexního systému je nezbytné mít k dispozici vhodný evidenční nástroj. Pasport veřejného osvětlení je optimální webové řešení správy veřejného osvětlení a všech souvisejících prvků (rozvaděčů, lamp, kabelů atd.). Aplikace kromě jiného umožňuje evidenci spotřeby, příkonu, provedených i plánovaných oprav a zasílání e-mailů upozorňujících na blížící se revize či konec záruky. Exporty z aplikace slouží jako podklad pro řadu dalších úkonů – pro různá vyjádření (o existenci sítí, k povolování staveb, umístění reklamy), energetický audit, generel veřejného osvětlení, v žádostech o dotace atd. Vedle správy údajů týkajících se přímo prvků veřejného osvětlení je možné aplikaci integrovat s dalšími systémy, např. systémem dálkového řízení veřejného osvětlení. Stále častěji jsou lampy veřejného osvětlení osazovány soumrakovými čidly, čidly monitorujícími meteorologické údaje, hlukové zatížení, či intenzitu provozu. Společně s vyspělou evidenční aplikací se tak veřejného osvětlení může stát základem senzorické sítě města.

 

Sdílejte na sociálních sítích