Digitalizace a kyberbezpečnost

Platební portál Středočeského kraje

Platební portál umožňuje městům a obcím, ale i školám, spolkům či sportovním klubům ze Středočekého kraje spravovat své poplatky bezhotovostně.
Platební portál Středočeského kraje

V září 2020 byla aplikace spuštěna v pilotním režimu, do kterého se zapojilo na dvě desítky obcí a 150 školských zařízení. Jelikož byl pilot úspěšný, rozhodla v únoru 2021 Rada Středočeského kraje na základě doporučení Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj o jeho překlopení do ostrého provozu. Ke konci roku 2021 bylo na portálu registrováno 332 smluvních partnerů zejména z řad obcí a měst Středočeského kraje, krajských příspěvkových organizací, ale také z řad zájmových a sportovních klubů.

Platební portál umožňuje městům a obcím, ale i školám, spolkům či sportovním klubům ze Středočekého kraje spravovat své poplatky bezhotovostně. Stačí jim zaregistrovat se na stránkách portálu, nastavit si jaké platby a v jaké výši chtějí vybírat, a ty následně přistanou na jejich účtě v plné výši. Náklady na poplatky za zpracování plateb (momentálně spravované Českou spořitelnou a.s.) i za provoz portálu nese v tuto chvíli plně Středočeský kraj. Typickým příkladem využití portálu jsou platby za svoz komunálního odpadu, za psy, vodné a stočné, členské příspěvky spolkům, klubům, knihovnám, úhrada obědů či zájmových kroužků ve školách či ZUŠkách. Jednoduché uživatelské rozhraní umožní registrovaným subjektům nastavit si vše zcela individuálně podle jejich vlastních potřeb.

V současné době probíhá vývoj podobného řešení i na celostátní úrovni pod Ministerstvem vnitra. Středočeský kraj se nyní zaměřuje především na propagaci, aby tyto služby mohly být poskytovány co nejširšímu množství organizací.

Sdílejte na sociálních sítích