Z našeho kraje

Povídání o Evropské unii s integrací nových sousedů

Projekt se zaměřuje na osvětu Evropského společenství a v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii odstartoval sérii besed na Základní škole Školní ve Vrchlabí.
Povídání o Evropské unii s integrací nových sousedů

Pilotně projekt odzkoušela politoložka a pedagožka Markéta Jüptnerová, kdy zábavnou metodou představila dětem 1. ročníku hodnoty a pilíře Evropské unie. Pro pokračování projektu sehnala místní akční skupina finanční podporu od nadace Nadace Via. V rámci pokračování projektu se zapojí 200 dětí z Ukrajiny a 750 českých dětí z území MAS Krkonoše. Dopady projektu nejsou pouze v osvětě EU, ale také v integraci nově příchozích dětí, v profesionálním přístupu politoložky a zaškolení pedagogů.

„Pomáháme měnit vaše sny v realitu.“ Takto bychom mohli uvést projekt, který vzešel z iniciativy jedné maminky žáků základní školy ve Vrchlabí. Pilotní projekt se zaměřuje na osvětu Evropského společenství a v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii odstartoval sérii besed na ZŠ Školní Vrchlabí. Zábavnou metodou jsou děti motivovány a povídají si o tom, co je Evropa, kde leží, jaká zde žijí zvířata, kam jezdí na dovolenou. Pod vedením zkušené politoložky Markéty Juptnerové, odborné asistentky na České zemědělské univerzitě v Praze, realizuje Místní akční skupina Krkonoše osvětový výukový program. V rámci udržitelnosti projektu sehnala MAS finanční podporu od nezávislé nadace Nadace Via, která vyznává stejné hodnoty jako místní akční skupiny. Rozvíjí komunitní život a filantropii v Česku. Podporuje lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Tak jako vzorový příklad paní Juptnerové, která první besedy realizovala pro školu zdarma. Důležitou součástí hodinové výuky je srozumitelné vysvětlení, že v EU jsou státy, které spolu kamarádí, vzájemně si pomáhají a jsou si navzájem prospěšné, jako např. v momentální situaci s válkou na Ukrajině. Dětem z 1. stupně a učitelům základních škol jsou představeny hodnoty a pilíře Evropské unie. Besedy jsou doplněny o krátká videa, mapy, slidy a zábavné kvízy. Jedná se o vzorovou ukázku metody LEADER, kdy zespoda z potřeb aktivních lidí přes síťování se základními školami, představitelkou vysoké školy a MAS Krkonoše, vznikl úžasný projekt. I když Místní akční skupina Krkonoše není koordinátorem MAPů pro vzdělávání, snaží se animovat své území a pomáhá k jeho regionálnímu rozvoji.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích