Chytrá řešení

Pozvánka na Smart Region Tour 2023

SMART REGION TOUR je souborem interaktivních konferencí pořádaných v jednotlivých krajích České republiky. Jsou zde představovány konkrétní projekty a chytrá řešení, které získaly certifikaci v rámci soutěže Chytrá města. Jejich cílem je propojení jednotlivých aktérů v oblasti chytrých měst, tedy technologických lídrů, veřejného sektoru a zástupců akademické sféry. Konference mají za účel představit aktuální trendy v daných krajích prostřednictvím sdílení dobré praxe.
Pozvánka na Smart Region Tour 2023

Smart City Innovations Institut, z.ú. ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravujeme letošní ročník projektu. V rámci projektu chystá celkem 7 konferencí ve vybraných krajích ČR, které budou pořádány na půdě univerzit dle místa konání, a to následovně:

16. 3. – Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)
23. 3. – Praha a Středočeský kraj (České vysoké učení technické v Praze)
30. 3. – Liberecký a Ústecký kraj (Technická univerzita Liberec)
6. 4. – Pardubický a Královéhradecký kraj (Univerzita Hradec Králové)
13. 4. – Olomoucký a Zlínský kraj (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
20. 4. – Jihomoravský kraj a kraj Vysočina (Vysoké učení technické v Brně)
27. 4. – Moravskoslezský kraj (Ostravská univerzita)

Účast je bezplatná. Organizátor prosí o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím registračních formulářů. Program jednotlivých konferencí bude zveřejněn s dostatečným předstihem na našich webových stránkách (www.soutezchytramesta.cz) nebo na sociálních sítích.

Registrační formuláře:

Sdílejte na sociálních sítích