Digitalizace a kyberbezpečnost

Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů

Cílem projektu byla tvorba a aktualizace strategických dokumentů pro DSO a jednotlivé obce Broumovska a realizace specifických vzdělávacích programů pro zástupce obcí (starostové, účetní) přispívajících ke zkvalitnění lidských zdrojů v jednotlivých obcích DSO.
Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů

V rámci projektu vzniklo či do konce roku 2022 vznikne celkem 14 dokumentů pro celé území DSO nebo větší skupiny obcí (např. Koncepce cestovního ruchu, Koncepce odpadového hospodářství nebo Strategický plán rozvoje DSO Broumovsko) a 12 strategických plánů pro jednotlivé obce. Starostové a účetní absolvovali celou řadu školení. Všechny koncepce a strategie byly projednány s veřejností v rámci veřejných projednání, k jednotlivých obecním rozvojovým strategiím měli obyvatelé možnost vyjádření i v rámci dotazníkových šetření. Projekt je unikátní rozsahem a komplexností zpracovávané problematiky.

Projekt je unikátní rozsahem a komplexností zpracovávané problematiky. Kromě komplexních strategických plánů pro jednotlivé obce umožnil zpracovat samostatné koncepce pro řadu dílčích oblastí. Unikátní je zapojením všech obcí v ORP Broumov (všechny tyto obce jsou sdružené v DSO Broumovsko). Řešení vychází "od spoda", tedy od obyvatel jednotlivých obcí a přináší odpovědi na řadu výzev, se kterými se toto hospodářsky a sociálně ohrožené území potýká.

Došlo ke zmapování potřeb a možností regionu na základě pečlivých analýz. To vše umožnilo odhalit problematická místa i rozvojové potenciály v mnoha oblastech (kultura, odpadové hospodářství, cestovní ruch, životní prostředí, parkování, zaměstnanost a další). Chystané projekty proto mohou vycházet z těchto analýz, které byly navíc chystané ve spolupráci s místními obyvateli. Obyvatelům Broumovska proto přinesou řadu zlepšení ve zcela konkrétních oblastech.

Sdílejte na sociálních sítích