Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Projekt Hejbni s elektrem

Od dubna 2018 do března 2019 probíhá první ročník soutěže „Hejbni s elektrem pro lepší život“, do které se mohou zapojit statutární města v České republice.
Projekt Hejbni s elektrem

Zapojená města, kterých je celkem 25, soutěží o největší celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území. Aktivně tím přispívají k ochraně životního prostředí, navíc mohou získat jednu z finančních výher.

První ročník byl zahájen 1. dubna letošního roku, ukončen pak bude k 31. 3. 2019, organizátoři výsledky vyhodnotí během měsíce dubna a veřejnosti oznámí na slavnostním vyhlášení soutěže, které se bude konat 23. 5. 2018 v Havlíčkově Brodě.

Soutěží se ve třech kategoriích: první je určena městům od 40 000 do 89 999 obyvatel, druhá nad 90 000 obyvatel. Třetí kategorie se jmenuje „Skokan roku“.

Kritériem hodnocení je hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města. První tři města v kategoriích A a B získají odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun, Výše odměny u kategorie „Skokan roku“ činí 50 tisíc Kč. Odměny bude možné využít na podporu dalších aktivit a projektů ve vítězných městech.

Statutární město Hradec Králové dosud v průběhu soutěže odevzdalo do systému celkem 117,05 tun elektrozařízení, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 1,26 kg.

Sdílejte na sociálních sítích