Inovace a výzkum

Projekt Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Propojení teorie a praxe – využití odborných poznatků pro nastartování procesů udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Projekt Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Tříletý projekt celoživotního vzdělávání využije inovačního potenciálu vysokých škol a dalších organizací k podpoře schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR. Na potřebu nových znalostí a kompetencí projekt reaguje vytvořením systému školení v síti Místních akčních skupin, který bude vypracován v interakci několika institucí a místních aktérů, testován a implementován v podobě certifikované Metodiky. Na základě nejnovějšího vědeckého poznání v dané oblasti i zkušeností praxe vzniknou metodické a podkladové materiály pro 9 tematických okruhů a Portál regionálního UR. Bude zmapována situace na místě pro tvorbu strategií a vytvořeny nástroje pro hodnocení dopadu vzdělávacích intervencí. Výsledky podpoří procesy regionálního rozvoje na základě iniciativy „zdola“.

 

Sdílejte na sociálních sítích