Inovace a výzkum

Průmysl 4.0 v Letohradě

Siemens má pod značkou OEZ v Letohradu v Pardubickém kraji továrnu na výrobu jističů, v níž se využívá metoda digitálních dvojčat.
Průmysl 4.0 v Letohradě

Možným problémům a chybám ve výrobním procesu lze zabránit, když je celá výroba nasimululována ve virtuálním prostředí, tedy metodu Digital Twin (digitální dvojčata). Chyby se tak odstraní mnohem rychleji a za podstatně nižší náklady. Co je navíc velmi důležité: jakmile je celý výrobní proces od návrhu produktu až po jeho realizaci vytvořený v digitální podobě, tak ho lze snadno upravovat. Tyto virtuální modely v sobě nesou celé průmyslové DNA daného výrobku.

Siemens má pod značkou OEZ v Letohradu v Pardubickém kraji továrnu na výrobu jističů, v níž se metoda digitálních dvojčat využívá. Na lince se současně vyrábí mnoho typů jističů, operátor přitom nemusí vědět, jaký model má právě za úkol sestavit. Každý díl má své digitální dvojče, takže systém pracovníkovi řekne, jaké součástky má přesně na sestavení konkrétního jističe použít. Navíc na monitoru vidí, jak má díly poskládat k sobě. K tomu celý postup shora snímá kamera, která složený výrobek porovnává s jeho digitálním dvojčetem, a pokud není jistič sestaven správně, nemůže dále pokračovat po lince. Tím se zvyšuje i dohled na kvalitu výroby.

Sdílejte na sociálních sítích