Konference

Průmyslové zóny – Představení a financování průmyslových zón v jednotlivých krajích

Průmyslová zóna je uceleným komplexem průmyslu a služeb s řadou integrovaných funkcí odborného charakteru. Takovýto komplex maximálně využívá vzájemné podpory jednotlivých firem ve výměně informací, poradenství, společné prezentace a využívání mezinárodních kontaktů. Tato synergie má za úkol vést k dosažení lepších výsledků, a právě v této oblasti bývá využívána téměř pravidelně.
Datum konání akce
16. 2. 2023 10:00

Na území Euroregionu Glacensis se nachází řada takových průmyslových zón, ať už menších nebo větších. Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností v oblastech průmyslových zón, zejména představení strategických zón v jednotlivých krajích na české i polské straně, jejich zaměření, představení způsobu financování infrastruktury okolo průmyslové zóny, jejich zařazení do života v oblasti, pozitivní a případně také negativní vlivy, které mohou mít na okolní obyvatelstvo, plány dalšího rozvoje apod.

Sdílejte na sociálních sítích