Chytrá řešení

První agrovoltaická elektrárna v České republice

Systém, ve kterém jsou solární panely umístěny nad zemědělskými plodinami nebo pastvinami, je projektem investora MND a.s.
První agrovoltaická elektrárna v České republice

Na spolupráci se podílí celá řada institucí jako jsou univerzity ČVUT či MENDELU. Instalace této unikátní technologie, která umožňuje sdílení prostoru a využití sluneční energie pro výrobu elektřiny zároveň s pěstováním rostlin, byla zahájena v květnu tohoto roku.

Pro experiment byla vybrána lokalita ve Starém Poddvorově. Pozemek má plochu téměř dva tisíce metrů čtverečních. Nově vybudovaná elektrárna by měla ročně vyrobit zhruba 100 MWh elektřiny. „Na přípravě projektu spolupracoval tým tří projektantů zhruba dva měsíce. Získání všech potřebných povolení zabralo další čtyři měsíce. Celý návrh jsme konzultovali s profesorem Mojmírem Baroněm a docentem Jiřím Sochorem z Mendlovy univerzity a Jiřím Bímem z ČVUT Praha, který pracuje také jako garant agrovoltaiky v Solární asociaci,“ vysvětlila hlavní projektantka Dana Lorencová ze Stavební firmy Plus.

Speciální nosná konstrukce je řešena zemními vruty, které jsou ekologickou variantou založení stavby. „Běžně stavby na vrutech nezakládáme. Jde o rychlé a moderní řešení a práce rychle postupují. Nyní následuje instalace panelů a elektřiny,“ vysvětlil Dušan Bellay ze Stavební firmy Plus.

Firma Plus se dlouhodobě zaměřuje na udržitelné projekty. „Agrovoltaika, je pro nás významný projekt, ve kterém dochází k propojení moderní technologie a tradičního zemědělství. Pozitivní dopad tohoto spojení je nejenom ve výrobě elektrické energie technologií, která neznehodnocuje půdu, ale měla by při správném návrhu pomáhat při pěstování plodin jejich žádoucímu přistiňování. Rovněž technologie chrání rostliny před případným krupobitím a usměrňuje dešťové srážky,“ doplnil Jiří Šetina, jednatel Stavební firmy Plus.

Samotná agrovoltaika je umístěna v těsné blízkosti frekventované cyklostezky. „Součástí areálu bude i architektonicky pojatá zastávka pro cyklisty i pěší, kde bude vysvětlení, co je agrovoltaika. Bude následovat i výsadba stromů a také umístnění několika úlů včelstev. Náklady na výstavbu jsou odhadovány přibližně na deset milionů korun.

Převzato z: www.firmaplus.cz
Sdílejte na sociálních sítích