Chytrá řešení

První kroky rozvoje komunitní energetiky MAS Stolové hory

Čtyřicet účastníků dorazilo na seminář, na kterém se dozvěděli podrobnosti o komunitní energetice. Pavel Rejchrt z MAS Stolové hory představil možnosti, kde lze na energiích ušetřit, a také záměr založit energetické společenství. To by chtěla MAS Stolové hory zrealizovat v prvním čtvrtletí nadcházejícího roku.
První kroky rozvoje komunitní energetiky MAS Stolové hory

Michal Svoboda, konzultant udržitelné energetiky, pak vysvětlil výhody i případné nevýhody takového společenství, pokud bude fungovat opravdu komunitně.

“V možnostech menších obcí je málokdy možné energetické společenství budovat, tak vidím obrovskou sílu právě v místních akčních skupinách,” řekl Svoboda.

Do energetického společenství se však mohou zapojit i firmy, jednotlivci či neziskové organizace. Svoboda ukázal příklady z Česka i jinde z Evropy, jak energetická komunita může fungovat či jaké jsou možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně pak Svoboda popsal například zavedení systému energetického řízení v městě Tábor. Takových příkladů je v prezentaci více.

Oba dva prezentující jak Rejchrt, tak Svoboda zdůrazňovali během dvou hodin, kdy seminář probíhal, důležitost vize. Jedná se totiž o novou problematiku, kterou může být obtížné si představit. Bohužel této vizi nenahrává fakt, že zákon, který by jasněji vymezil komunitní energetiku, není stále schválen. Nicméně pokud chceme být jako region připraveni, musíme začít jednat a prvním krokem je založení energetického společenství. Pokud chcete být u jeho zrodu, či Vás toto téma zajímá, ozvěte se prosím Pavlu Rejchrtovi.

 Více informací zde    převzato z www.mas-stolovehory.cz 

Sdílejte na sociálních sítích