Bydlení

Rapid Re-Housing Brno

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi.
Rapid Re-Housing Brno

Padesáti brněnským rodinám, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze, byla v rámci tohoto projektu nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení bydlení. Poskytovatelem bydlení je Magistrát města Brna a několik brněnských městských částí. Poskytovatelem služby je místní nevládní organizace IQ Roma Servis, proškolená průkopníky systému bydlení především v Evropě, HVO Querido Discus. Dopad projektu vyhodnocuje vědecký tým z Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně metodou randomizovaného kontrolovaného experimentu. Ten umožňuje izolovat vnější faktory porovnáním intervenční a kontrolní skupiny. Rodiny se nastěhovávaly od září 2016 do června 2017. Míra udržení bydlení po jednom roce od zabydlení byla 96 % (48 rodin z 50), oproti předpokladu na začátku projektu 80 %.

Projekt se zaměřuje na pečlivé testování, zda je přístup bydlení především vhodný k řešení bytové nouze rodin v České republice. Očekává se, že do rodin, u kterých došlo ke stabilizaci v bydlení, se budou vracet děti z ústavní péče, zlepší se životní podmínky a sociální začlenění rodin a zároveň se sníží veřejné výdaje na tyto rodiny.

Projekt řídí Magistrát města Brna, který je vlastníkem 50 nesegregovaných bytů, ale kromě toho zajišťuje také celkovou koordinaci místních partnerů, včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Úřadu práce, Odboru školství atd. Brněnský magistrát působí jako hlavní řešitel projektu také proto, aby se prověřilo, zda je nejlepším řešením, aby za ukončení bytové nouze a další integraci svých marginalizovaných občanů zodpovídala samospráva v partnerství s místními subjekty.

Sdílejte na sociálních sítích