Udržitelnost a ESG

Recyklační vůz s pohonem na bioCNG

Recyklační vůz, který v srpnu 2020 rozšířil vozový park společnosti Pražské vodovody a kanalizace, je unikátem.
Recyklační vůz s pohonem na bioCNG

Jeho jedinečnost spočívá v kombinaci zvoleného pohonu motoru a speciální nástavby. Pohon na stlačený plyn u nákladních automobilů se používá již několik let a tak je samozřejmostí 100%  bezpečnost provozu a výkon motoru je dostatečný pro zajištění i dalších funkcí vozu.

Kromě oceňovaného snížení emisí skleníkových plynů použitím pohonu na CNG resp. bioCNG, které je souhrnně označováno jako CO2 ekv, je provozem  vozu na CNG zamezeno  emisím pevných částic do ovzduší, které jsou u naftových motorů z důvodů karcinogenních a mutagenních účinků považovány za nejškodlivější. Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost vlastní již devátý recyklační vůz, mohla být k výpočtu úspor emisí použita data o průměrném ročním nájezdu kilometrů každého z nich, a je možno konstatovat, že úspora ve výši 10 t CO2 ekv (v případě NOx se jedná o 90 %).

Společenský přínos v rámci Smart City:

  • využití bioCNG má jednu z nejnižších emisních stop
  • CNG vozidla mají sníženou sazba mýta
  • CNG vozidla mohou operovat i za výjimečných situací např. při vyhlášení smogové kalamity a v lokalitách kde je povolen vjezd pouze ekologickým vozidlům
  • použitím recyklované vody při čištění kanalizace šetříme vodní zdroje
  • použitím recyklované vody z kanalizační sítě snižujeme počet naježděných km vozidla – zdrojem vody je voda odpadní
  • včasným čištěním kanalizace se snižuje riziko její havárie nebo ucpání a následných hygienických rizik s tím spojených
Sdílejte na sociálních sítích