Hospodaření s odpady
Internet věcí

RFID řešení pro sběr komunálního odpadu

odpadové hospodářství, odpady, životní prostředí
RFID řešení pro sběr komunálního odpadu
Dodavatelé:
GABEN, spol. s r.o.
Popis produktu:

Automatický sběr informací o výsypu nádoby komunálního odpadu. Každá sběrná nádoba je vybavena RFID tagem, který má jedinečné číslo, které je v centrální databázi přiřazeno konkrétnímu odběrateli. Sběrný vůz je vybaven snímacím RFID systémem, který je nastaven tak, aby sejmul RFID tag na popelnici nebo kontejneru až při samotném vysypávání. V kombinaci s analogovými čidly, které zaznamenávají fyzický pohyb vysypávacího mechanismu, je možno porovnat počet vysypávaných nádob s počtem skutečně načtených kódů a ihned identifikovat poškozený/chybějící RFID tag nebo neoprávněný výsyp. Po příjezdu na základnu jsou data automaticky přenesena přes WiFi síť na centrální server. Systém je připraven na zaznamenání GPS souřadnic výsypu i okamžitý přenos dat přes GPRS síť. Přenášen je čas sejmutí a jedinečný EPC kód z paměti RFID tagu. Data se přenáší do používaného nadřazeného systému (zpravidla fakturační systém) nebo do vlastního databázového systému GBC LINE. Ten slouží k prohlížení, statistikám a tiskům. Z něj je zároveň možné data poskytovat jiným aplikacím. Při běžném provozu může být obsluha vozu vybavena náhradními RFID tagy, které může použít v případě poškozeného nebo chybějícího tagu. Pak dojde k ručnímu spárováním s příslušným odběratelem.

Sdílejte na sociálních sítích