Doprava
Udržitelnost a ESG

RUMOBIL – speciální autobusové linky v odlehlých oblastech

RUMOBIL má zabránit vylidňování.
RUMOBIL – speciální autobusové linky v odlehlých oblastech

Jihočeský kraj se rozhodl za evropské peníze otestovat, zda má smysl provozovat veřejnou dopravu v řídce osídlených oblastech na jihovýchod od Českých Budějovic. Krajský organizátor Jikord se proto zapojil (jako jedna ze 13 institucí v Evropě) do projektu RUMOBIL (Rural Mobility) a zavedl pokusnou autobusovou linku od nádraží Kaplice do Slepičích hor. Zkušební provoz z 85 procent dotuje evropský fond pro regionální rozvoj. Pokud se ukáže, že řešení má smysl, převezme zcela financování Jihočeský kraj.

Unijní podmínkou bylo napojení linky na páteřní síť TEN-T, což splňuje právě návaznost na koridor Praha – Linec. Pilotní linku od vlaku do Slepičích hor zajišťuje díky vítězství v tendru společnost ČSAD České Budějovice a její značka „busem“, hodnota zakázky do konce července činí necelý milion korun. Pokud se linka ukáže jako smysluplná, zajistí ji kraj i v srpnu z rozpočtu na turistickou dopravu a v příštích letech ji zahrne do závazku.

Projekt RUMOBIL má v celé Evropě pomoci samosprávám vytipovat linky, které pomohou venkovským oblastem a zasloužily by si veřejnou objednávku. V tuzemsku je vedle jižních Čech do projektu zapojena i Vysočina a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Na Slovensku spolupracuje Univerzita Žilina a Žilinský kraj. Vedoucím partnerem projektu je ministerstvo regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska.

Sdílejte na sociálních sítích