Inovace a výzkum

Sborník dobré praxe z regionů a měst v reakci na COVID-19

Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti se sekretariáty Regionálních stálých konferencí zpracovalo sborník, kde zmapovalo inspirativní příklady dobré praxe a aktivit, které vznikly jako reakce na pandemii COVIDu-19. Tato publikace přináší příklady opatření na regionální a obecní úrovni, které se osvědčily. Tyto příklady mohou být inspirací, jak zmírnit dopad pandemie, přinést nápady na spolupráci mezi aktéry v území a mj. podněty pro aktualizaci stávajících procesů.
Sborník dobré praxe z regionů a měst v reakci na COVID-19

Publikace je rozdělena do osmi tematických oblastí: sociální služby a životy lidí, podnikání a ekonomika, cestovní ruch a kultura, mobilita, digitální technologie, krizové řízení, hygienická opatření a mj. také často opomíjenou oblast pohřebnictví. Vybrané oblasti jsou dále přehledně členěny na aktivity krajů, měst, místních akčních skupin, občanských společností a ze zahraničí. Aby byla přehlednost umocněna, zvýraznily jsme klíčová slova.

Společně se sborníkem vznikly v mapové aplikaci podpůrné mapy reflektující dopady pandemie pomocí ekonomických ukazatelů a mj. také mapy dobré praxe dle sborníku.

V případě druhé vlny pandemie či v budoucnu novou epidemickou hrozbou poslouží tento sborník jako souhrn nápadů, které mohou pomoci zmírnit dopady a následky.

Sdílejte na sociálních sítích