Z našeho kraje

Sdílená učebna informatiky a robotiky ve Dvoře Králové

Královéhradecký kraj zmodernizoval a vybavil audiovizuální technikou učebny Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. V rámci ukončeného projektu Kroužek multimediální tvorby byly zrekonstruovány prostory pro kurzy neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v oblasti multimediálních technologií. Investice výši více než tři miliony korun zajistí vyšší počet vyučovaných kurzů a rozšíření jejich obsahové výuky. Krajská škola také ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem souběžně realizovala projekt Sdílená učebna informatiky a robotiky za více než dva miliony korun.
Sdílená učebna informatiky a robotiky ve Dvoře Králové

„Moderní digitální technologie otevírají možnosti nového poznání a zkušeností. Královéhradecký kraj podporuje nové příležitosti v oblasti vzdělávání jak dětí a mládeže, tak v oblasti celoživotního vzdělávání. Naše školy se postupně stávají centry tohoto vzdělávání. Účastníci kurzů najdou na trhu práce daleko lepší uplatnění, protože si rozšíří a prohloubí odborné znalosti v oblasti multimediálních technologií, které v praxi používají,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství. Dodává, že škola připravuje kurzy kameraman-moderátor, střihač a technik zvuku, online režie-příprava grafiky.

„V rámci ukončeného projektu Kroužek multimediální tvorby jsme za více jak tři miliony korun zrekonstruovali stávající prostory a současně jsme učebny vybavili audiovizuální technikou, například videokamerami včetně streamovacích zařízení, fotoaparáty, softwary pro střih a zpracování videí, projektorem a dalším vybavením, které škola využije ve výuce a kurzech, které pořádá,“ sděluje radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice. Součástí tohoto projektu je zajištění bezbariérového přístupu do učeben a jejich zázemí. Došlo i na rekonstrukci výtahu a venkovní nájezdové rampy. Před domovem mládeže byla pro žáky, zaměstnance školy a účastníky kurzů vybudována relaxační zóna, která poslouží v rámci kroužků pro natáčení a tvorbu v exteriérech. Investice je hrazeno z krajského rozpočtu a Integrovaného regionálního operačního programu.

„Střední škola informatiky a služeb neustále zvyšuje kvalitu svého odborného vzdělávání. Ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem jsme zrealizovali projekt Sdílená učebna informatiky a robotiky. Učebnu jsme vybavili počítači, tiskárnou, projekční technikou, multifunkční roboarénou, dílenskými stoly se stroji s počítači a mohou ji využívat místní a okolní základní školy v rámci své výuky,“ doplňuje ředitel školy Petr Vojtěch. Město Dvůr Králové prostřednictvím tohoto projektu v celkové hodnotě přes dva miliony korun reaguje na stoupající význam znalostí informačních a komunikačních technologií.

Místostarostka města Dvora Králové Alexandra Jiřičková hodnotí projekt: „ Jeho potřeba vyplynula z místních akčních plánů vzdělávání a na projektu se výrazně podíleli učitelé informatiky z jednotlivých základních škol, které město zřizuje. Učebna má pomoci vzbudit u žáků zájem o technické obory, které se v regionu potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Jsme rádi, že s námi střední škola spolupracovala a poskytla pro učebnu své prostory.“ Finanční prostředky na realizaci projektu město získalo prostřednictvím MAS Královédvorsko z Integrovaného regionálního operačního programu.

Oba projekty jsou založeny na spolupráci Královéhradeckého kraje s vedením města Dvůr Králové nad Labem, střední školy informatiky a služeb a základních škol regionu.

Sdílejte na sociálních sítích