Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Sdílení dobré praxe - exkurze kvalitním veřejným prostorem města Litomyšl

Jak proměnit veřejný prostor tak, aby ho lidé milovali? Jak zajistit jeho kvalitu? A v čem vlastně spočívá kvalita veřejného prostoru? Napadají vás při pohledu na prázdný park ve vašem městě podobné otázky a máte jako zástupce města možnost udělat něco pro jeho oživení? Pak se vydejte do Litomyšle.
Sdílení dobré praxe - exkurze kvalitním veřejným prostorem města Litomyšl

Dne 4. října proběhla řízená exkurze městem Litomyšl, na programu byla procházka po těch nejzdařilejších architektonických realizacích v Litomyšli za účasti městských i krajinářských architektů a vedení města. Hovořilo se například o roli městského architekta či přístupu města k tvorbě a obnově veřejných prostranství. Představeno bylo také Nábřeží řeky Loučné, jehož obnovu podpořila Nadace Proměny Karla Komárka v programu Parky. Na příkladu této realizace, která byla v loňském roce dokončena a letos je nominovaná na Českou cenu za architekturu, je patrné, jak nejlépe nastavit celý proces obnovy veřejného prostoru i jak do něj zapojit místní. 

Sdílejte na sociálních sítích