Doprava
Internet věcí
Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Semafory sbírají data o životním prostředí

Město Vídeň během příštích let vybaví 1200 semaforů 10 000 čidly k zaznamenávání dat o počasí a životním prostředí.
Semafory sbírají data o životním prostředí

Díky tomu mohou být ve městě například detekována místa s vysokou okolní teplotou a s pomocí inteligentní regulace provozu dojde k okamžitému zlepšení stavu ovzduší, jelikož se při brždění a akceleraci uvolňuje výrazně více škodlivých látek než za plynulého provozu. Signalizační dopravní systém ve městech je svou hustou dopravní sítí ve městech ideálním prostředkem pro sběr dat o počasí a životním prostředí. Zejména proto, že jsou semafory nepřetržitě napojeny na elektrickou síť, připojeny na internet a nachází se přímo v okolí bydlišť.V první fazi budou semafory vybaveny čidly pro měření teploty a vlhkosti, v další fázi měřiči CO2, SO2 a hluku. Čidla denně poskytnou enormní počet dat, která budou analyzována a vyhodnocována vysoce výkonnými počítači a strojovým učením (Machine Learning), prostřednictvím analýzy datových sad (Big Data Analaytics) se pak rozpoznají určíté vzorce a souvislosti pro praktické využití.

 

 

Sdílejte na sociálních sítích