Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

SINDLAR Group s.r.o.

životní prostředí, voda, chytré technologie, hospodaření s vodou, OZE
SINDLAR Group s.r.o.

Cílem skupiny SINDLAR je zajistit co nejširší nabídku služeb v oblasti hospodaření s vodou, zejména provázanost vodohospodářských staveb na trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity. Skupina působí v oblasti výzkumu, osvěty a publikační činnosti se zaměřením na inovační technologie ekologicky šetrných přístupů k hospodaření s vodou v krajině a obnovitelnými zdroji.

Adresa: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Sdílejte na sociálních sítích