Chytrá řešení

Soutěž Buďte inspirací zná své vítěze

Do 31. ledna 2020 měly města, obce, místní akční skupiny a další subjekty možnost přihlásit své inovativní projekty do soutěže Buďte inspirací a ukázat, jak přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže byla Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. Samotné vyhlášení se uskutečnilo ve středu 24. června na krajském úřadě.
Soutěž Buďte inspirací zná své vítěze

Hledali jsme ty z Vás, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, a to na úrovni obce, města, MAS či ITI.

Soutěž byla členěna do 4 kategorií
: Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje, Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje, Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj a Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje.

Podívejte se na přehled vítězů v jednotlivých kategoriích:

Kategorie A: Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje

Způsobilými soutěžícími byly obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Královéhradeckého kraje a organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje.

Vítězný projekt v kategorii A: O krok napřed

Soutěžícím byla místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s.

Mladí lidé z dětských domovů nejsou často připraveni na život venku. Během pobytu se obvykle systematicky nevěnují nástrahám, které je mohou po opuštění domova potkat. Vstupují do dospělosti se sociálním hendikepem, který znesnadňuje jejich zapojení do společnosti a na trh práce. Projekt zahrnuje řadu podpůrných a vzdělávacích aktivit rozvíjejících samostatnost. Součástí aktivit projektu jsou například pobytové tábory, na kterých se řeší finanční gramotnost, hledání bydlení, hospodaření, a další důležité oblasti pro život. Významnou součástí projektu jsou i stáže u konkrétních zaměstnavatelů a s nimi spojený mentoring. V případě, že se děti z dětských domovů osvědčí, může jim být, tak jako ostatním dětem u jiných zaměstnavatelů, nabídnuta i budoucí spolupráce.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

Kategorie B: Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje

Způsobilými soutěžícími byli předkladatelé projektů integrovaných nástrojů do výzev MAS v Královéhradeckém kraji.

Vítězný projekt v kategorii B: 
Sdílená učebna informatiky a robotiky

Soutěžícím bylo Město Dvůr Králové nad Labem.

Město Dvůr Králové nad Labem realizovalo ve spolupráci se základními školami a Střední školou informatiky a služeb (SŠIS) ve Dvoře Králové nad Labem projekt, v jehož byla vybudována sdílená technická učebna pro výuku informatiky a robotiky. Ta se nachází v budově SŠIS a bude sloužit nejen k praktické výuce žáků královédvorských základních škol, ale také pro semináře nebo workshopy. Zároveň došlo k pořízení vybavení učebny. V učebně je v současnosti vyučován předmět Informatika (primárně pro žáky 2.stupně) v rámci nadstavby teoretické výuky a to včetně seminářů. V rámci informatiky probíhá výuka základů programování, sestavování robotických prvků, skenování a tisk na 3D tiskárně, gravírování, možnost využít řezací plotr a programovat tisk. Mladší žáci jsou postupně zapojováni formou projektových dnů a připravují zde  své školní projekty. Taktéž se seznamují se základy robotiky. Přípravami a realizací tohoto projektu došlo k posílení a nastavení spolupráce několika různorodých subjektů. Podařilo se propojit veřejný, soukromý a neziskový sektor. Vzájemnou spoluprací došlo k posílení vzájemných vztahů mezi subjekty s pozitivním dopadem na celý region, který se ještě v průběhu realizace jistě zvýší.

Projekt byl spolufinancován prostřednictvím MAS Královédvorsko z Integrovaného regionálního operačního programu.

Kategorie C: Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj


Způsobilými soutěžícími byli žadatelé projektů s rozhodnutím Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace s místem realizace projektu na území Královéhradeckého kraje.

Vítězný projekt v kategorii C: 
Muzeum východních Čech – revitalizace budovy

Soutěžícím bylo Statutární město Hradec Králové.

Budova Muzea Východních Čech v Hradci Králové byla postavena v letech 1909–1912 dle návrhu architekta Jana Kotěry v secesním stylu. Od roku 1995 je objekt národní kulturní památkou. Revitalizace Muzea Východních Čech, budovy vysoké architektonické a společenské hodnoty, nese svou unikátnost především ve zvýšení atraktivity nejen pro občany regionu, ale i pro návštěvníky z celé ČR. Tím, že v budově už nejsou pouze klasické muzejní expozice, ale expozice nové, inovované a interaktivní, umožní to realizaci dalších vzdělávacích aktivit. Unikátnost spočívá zejména v propojení rekonstrukce této památky s rozvojem expozic prostřednictvím nejmodernějších technologií. Další přidanou hodnotou je zpřístupnění vyhlídky u kopule muzea, která je pro návštěvníky nevšední a přináší nový, zajímavý pohled na staré město.

Projekt byl spolufinancován prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace z Integrovaného regionálního operačního programu.


Kategorie D: Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje

Způsobilými soutěžícími byly obce/města z Královéhradeckého kraje.

Vítězná obec v kategorii D: 
Město Vrchlabí

V kategorii Investičně atraktivní region chceme ukázat úspěšné příklady obcí, které efektivně spolupracují na rozvoji podnikatelského prostředí. Hodnotíme zejména přístup místních samospráv vůči místním podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané obce pro nové soukromé investice.

Na 1. místě se umístilo město Vrchlabí, zejména díky aktivní spolupráci s podnikateli na úrovni větších strojírenských podniků, ubytovacích zařízení a dalších služeb v cestovním ruchu. Neopomíjí ani maloobchodní prodejny či vlastníky nevyužitých průmyslových areálů. Dále oceňujeme trvalou podporu města a místních podniků na rozvoji technického vzdělání na ZŠ. I přes obsazenost stávající průmyslové zóny, město aktivně připravuje novou průmyslovou zónu, která bude reflektovat potřeby lokálního podnikatelského prostředí, prostor zde bude i pro případné subdodavatele stávající zóny.

Město v současnosti připravuje projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) v oblasti rozvoje cestovního ruchu a zvýšení atraktivity lokality. Projekt vhodně doplňuje a navazuje na současný opravený venkovní rybník a v plánu výstavby pro roky 2020 je kryté aquacentrum s navazující slunnou loučkou a občerstvením. Na projekt navazuje areál zrekonstruovaného fotbalového hřiště se zázemním a zimní zázemí pro běžecké lyžování a biatlon.

Sdílejte na sociálních sítích