Chytrá řešení

Soutěž Buďte inspirací zné své vítěze

10. října proběhlo v EA Congress Hotelu Aldis v Hradci Králové slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže "Buďte inspirací". Tuto prestižní událost uspořádala Regionální stálá konference s cílem ocenit a zviditelnit úspěšné projekty, organizace a firmy v regionu, které přinášejí inovace a inspiraci ostatním.
Soutěž Buďte inspirací zné své vítěze

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje vyhlásila vítěze soutěže Buďte inspirací, kterou tvoří čtyři ocenění. Ta mají společného jmenovatele, a to regionální aktéry, kteří působí v regionu a přispívají svými inovativními projekty a aktivitami k rozvoji kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života jeho občanů. 

„V soutěži Buďte inspirací chceme podpořit a ocenit ty, kteří aktivně vymýšlejí nové cesty a postupy, ale nezůstávají jen u nápadů a své projekty také realizují. Dík tomu zlepšují život sobě i lidem ve svém okolí. Současně chceme poděkovat i těm, kteří ve svém rozvoji myslí také na slabší a potřebné a přizpůsobují jim svá podnikání. Celé to není jen o cenách, ale také o zviditelnění a šíření příkladů dobré praxe. Věřím, že se nám podaří inspirovat další, tato soutěž to má ostatně v názvu,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Ocenění Buďte inspirací:
  • Inovativní projekt v Chytrém regionu
  • Inspirativní sociální podnik
  • Inspirativní spolupráce výzkumných organizací a firem
Ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu

Do ocenění Inovativní projekt přihlásili soutěžící celkem 10 projektů. Byly vybrány vítězné projekty ve 2 kategoriích: cena odborné poroty, kterou tvořili členové Regionální stálé konference a cena veřejnosti. Regionální stálá konference hodnotila inovativnost řešení projektu, jeho prospěšnost, zapojení veřejnosti a spolupráci dalších subjektů. 

Vítězem se stala obec Záměl s projektem Komunitní centrum Dobromysl. Obec získala jeden z místních statků, postupně jej opravuje a provozuje zde komunitní centrum. Zřídilo zde i certifikovanou přírodní zahradu. Objekt nyní slouží místním i přespolním, spolkům, dětem ve školách i školkách Charitě Rychnov nad Kněžnou nebo Pobytovému středisku pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí. Videomedailonek vítězného projektu naleznete ZDE.

Na druhém místě se umístila obec Světí s projektem Vybudování a zprovoznění RE-USE centra a na třetím místě MAS NAD ORLICÍ s projektem Technologický klub Albrechtice nad Orlicí - Tékáčko

V online hlasování veřejnosti získala nejvíce hlasů  Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. s projektem Technologický klub Albrechtice nad Orlicí – Tékáčko. Technologický klub je určený dětem a mládeži, a také všem, kteří mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují a jak je využívat. Nejde o klasický kroužek, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu – praktickou dílnu, kde děti zkouší, bádají, objevují, kde se nebojí něco rozmontovat, chybovat a z chyb se poučit. Videomedailonek vítězného projektu naleznete ZDE.

Na druhém místě se umístila MAS Krkonoše s projektem MALÝ LEADER v Krkonoších a na třetím místě skončil projekt Komunitní centrum Dobromysl obce Záměl.

Kompletní výsledky ocenění

Informace o přihlášených projektech naleznete ZDE.

Ocenění Inspirativní sociální podnik

Toto ocenění bylo vyhlášeno letos poprvé a sestává se ze dvou kategorií. V jedné vybírala inspirativní sociální podnik odborná komise, v druhé pak veřejnost. Přihlásilo se celkem 13 sociálních podniků.

Cenu odborné poroty získal sociální podnikPropagační podnik HK s.r.o. Tato rodinná firma je od základů zaměřená na zajištění práce osobám se změněnou pracovní schopností a zaměstnává 30 lidí (95 % zaměstnanců) s OZP. Sociální zacílení plní společnosti v rámci takzvané „chráněné dílny“, která vznikla již v roce 2002. Videomedailonek vítězného podniku naleznete ZDE.

V hlasování veřejnosti nejvíce uspěl Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA. Spolek Daneta vznikl roku 1993. Zaměřuje se na práci se zdravotně postiženými osobami a zároveň provozuje chráněné dílny, v nichž získávají pracovní uplatnění osoby se zdravotním postižením. Spolek také poskytuje praxe studentům učiliště Daneta. Videomedailonek vítězného podniku naleznete ZDE.

Seznam přihlášených sociálních podniků naleznete ZDE.

Inspirativní spolupráce výzkumného a firemního sektoru v Královéhradeckém kraji

„V Královéhradeckém kraji není příliš rozšířené povědomí o spolupráci mezi firemním sektorem a výzkumnými organizacemi. Pokud k ní dochází, tak o ní odborná ani široká veřejnost velmi často neví. Cílem soutěže je tedy zpopularizovat takovou spolupráci a inspirovat více firem v regionu, aby využívaly široké nabídky služeb a potenciálu, který výzkumné organizace působící v Královéhradeckém kraji skýtají,“ upozornil radní Valenta.

Tato soutěž je určena pro výzkumníky, výzkumné týmy a výzkumné organizace z regionu. Přihlásit se mohl tým studentů, výzkumníků nebo odborných pracovníků, kteří působí ve výzkumné organizaci na území Královéhradeckého kraje, vedené v registru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkem se přihlásilo osm projektů z pěti výzkumných organizací a porota vybrala tři.

První místo získala Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové s projektem Braident. Jedná se o nový zdravotnický přípravek, který po ošetření vyplní parodontální chobot a zamezí vniknutí mikroorganismů z dutiny ústní. Zároveň se v čase vstřebá a nebrání regeneraci a novotvorbě kosti. Splétaná nit, kdy jednotlivá vlákna mají rozdílné vlastnosti kdy díky apsorbci vody zvětší objem a zgelovatí. Zároveň jednotlivá vlákna mají rozdílnou dobu degradace (od 7 do 28 dnů). Videomedailonek vítězného projektu naleznete ZDE.

Druhé místo získala Univerzita Hradec Králové s projektem Smart Parking and ChargingCílem projektu je vytvořit pro Hradecko-Pardubickou aglomeraci integrované řešení, které běžnému občanovi umožní prostřednictvím snadno použitelné mobilní aplikace vybrat volné parkovací místo v dané lokalitě, odnavigovat k vybranému místu a zaplatit. To, čím se projekt odlišuje od podobných smart-parking řešení je mimo jiné integrovaná podpora vozů s elektrickým pohonem.

Třetí místo získala opět Univerzita Hradec Králové, tentokrát s projektem SmartVetCílem je vyvinout a aplikovat komplexní monitorovací systém pro zvířata založený na neobtěžujících metodách, které umožní dlouhodobé monitorování zvířat po operaci či z jiného důvodu ponechaných v ambulanci veterinární stanice. Díky práci výzkumníků vznikla podložka vybavená senzory, která se umístí do kotce, pod klec či pelíšek zvířete, která kontinuálně odesílá na server údaje o srdečních i dechových ozvách a o fyzické aktivitě hospitalizovaného pacienta.

Více informací naleznete ZDE.

Královéhradecký kraj je centrem inspirace, inovací a spolupráce. Výjimeční jednotlivci, organizace a firmy posouvají region směrem k lepší budoucnosti. Děkujeme všem, kteří dělají Královéhradecký kraj lepším místem.

Sdílejte na sociálních sítích