Z našeho kraje

Společensky odpovědný Jičín

Město Jičín se společenskou odpovědností při zadávání veřejných zakázek začalo zabývat již v roce 2018. Město je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.
Společensky odpovědný Jičín

V roce 2019 město přijalo „Deklaraci Odpovědného úřadu, jehož cílem je podpořit každodenním jednáním a zvyklostmi společnost, ekonomiku a životní prostředí“.

Při zadávání veřejných zakázek zohledňují kromě ceny i environmentální, sociální a etická kritéria. Materiály posuzují z hlediska udržitelnosti nejen na jejich „vstupu“, tedy při výrobě, ale i „výstupu“, při likvidaci. Těmito kritérii se mají řídit nejen zaměstnanci úřadu, ale také příspěvkové organizace města.

Konkrétně u propagačních materiálů postupují podle několika kritérií, zvažující jejich potřebnost, výchovnost, ekologičnost, lokálnost, a možné využití chráněných dílen. U občerstvení a cateringu dbá město těchto zásad: podpora regionální produkce, podpora prvovýroby (eliminace obchodního řetězce), kvalita bio, fairtrade produkce, eliminace odpadů, zefektivnění podávání občerstvení. Všichni zaměstnanci úřadu mají při zařizování cateringu preferovat regionální mošty místo džusů ze surovin z dovozu, upřednostňovat velká balení před malými, a v neposlední řadě se snažit o podporu místních producentů.

Konkrétné příklady dobré praxe:

 

Sdílejte na sociálních sítích