Udržitelnost a ESG

Strategie pro Desítku

Místní část Praha 10 jasně ví, jakým směrem se v následujících letech vydat, a to cestou udržitelného rozvoje. Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2020–2030 se připravoval více jak rok, zapojili se do něho pracovníci úřadu, experti na slovo vzatí, vedení místní části, zastupitelé a veřejnost.
Strategie pro Desítku

MČ Praha 10 zaznamenala významný úspěch v Místní agendě 21 (MA21), což je metoda řízení samospráv v oblasti zkvalitňování veřejné správy. Její úspěšnost sleduje pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to na základě plnění oficiální sady kritérií v pěti kategoriích. Desátá městská část Prahy letos poskočila už do druhé nejvyšší kategorie B, tedy mezi deset nejúspěšnějších obcí v republice. Vysloužila si titul Skokan roku od Národní sítě Zdravých měst ČR za velký posun v oblasti udržitelného rozvoje.

Se strategickým plánem Desítka dál pracuje. Jeho cíle naplňuje každoročními akčními plány, do toho pro příští rok premiérově zapracovala i nápady zaslané samotnými občany. Své obyvatele do procesu plánování cíleně zapojila a obdržela 112 podnětů, s nimiž bude dál pracovat i v budoucnu.

Městská část Praha 10 dokonce získala ocenění na celostátní konferenci Moderní veřejná správa, která se konala ve dnech 14.–15. června 2022 v Olomouci. Zástupci Prahy 10 převzali Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a to za uplatňování metod kvality, jako ISO 9001, místní Agenda 21, strategické a projektové řízení. Zástupci projektu Strategie pro desítku se rovněž zúčastnili konference jako řečníci. Prezentace je ke stažení zde.

MA21 zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, kterou charakterizuje pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, efektivní, transparentní a odpovědná veřejnosti. Dále umožňuje účast veřejnosti na rozhodování a plánování, je založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektuje odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu, a právě ten je cílem MA21. Nezbytnou součástí tohoto procesu jsou kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování, průběžná a aktivní komunikace s veřejností – budování partnerství a systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji.

 

Sdílejte na sociálních sítích