Digitalizace a kyberbezpečnost

Tlumočnická linka pro neslyšící

Městský úřad v Litoměřicích zavedl tlumočnickou linku pro neslyšící.
Tlumočnická linka pro neslyšící

Městský úřad v Litoměřicích spustil tzv. Tichou linku, která pomáhá neslyšícím v komunikaci při vyřizování úředních záležitostí. Služba, kterou zavedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, je pro klienty i úřady zdarma. Záleží na městech a obcích, zda se k projektu připojí. Jak Tichá linka funguje? Klient je přímo na úřadě prostřednictvím počítače dálkově spojen s osobou ovládající znakovou řeč, která následně úředníkovi přetlumočí požadavek, s nímž neslyšící člověk přichází. 

Sdílejte na sociálních sítích