Digitalizace a kyberbezpečnost

Transparentní obec – prostě a jednoduše

Obce Černošice, Nové Město na Moravě, Uherský Brod, Úvaly a městská část Praha 7 využívají unikátního systému Citivizor, který jednoduše a přehledně předává data občanům obce.
Transparentní obec – prostě a jednoduše

CityVizor ukazuje, za co a jakému dodavateli organizace vyplácí veřejné prostředky. Přehledně zobrazuje, jaké konkrétní projektové či investiční akce (opravy, stavby, pořízení SW…) probíhají, jaké jsou na ně alokovány prostředky a kolik již bylo vyplaceno. CityVizor přehledně zobrazuje plán (rozpočet) výdajů, plnění těchto plánů v daném roce a vazby jednotlivých faktur a investic na rozpočet. Informuje o nejnovějších veřejných úředních dokumentech,  odkazuje na konkrétní smlouvy, které daná organizace uveřejnila v registru smluv.

Sdílejte na sociálních sítích