Chytrá řešení

FIM UHK získala akreditaci nového studijního programu Informační a síťová bezpečnost

Fakulta informatiky a managementu UHK (FIM UHK) nabídne od akademického roku 2024/25 zájemcům o studium nový studijní program zaměřený na kyberbezpečnost. Jedná se o tříletý bakalářský program v prezenční formě. Přihlášku si zájemci mohou podat až do 15. dubna 2024.
FIM UHK získala akreditaci nového studijního programu Informační a síťová bezpečnost

„Student se naučí řešit problémy informační bezpečnosti, a to jak po technologické stránce, tak po stránce organizační a procesní. Absolvent je připraven řešit problémy týkající se návrhu, správy a komplexního zabezpečení počítačových sítí a počítačových systémů včetně využití technik řízení bezpečnosti informací a informačního práva,“ uvádí docent Josef Horálek z Katedry informačních technologií a garant nového studijního programu.

Fakulta navíc získala grant v rámci národního plánu obnovy, který umožnil vytvořit špičkovou laboratoř počítačových sítí. Ta umožňuje studentům mimo jiné simulovat kybernetické útoky a jejich ochranu.

„V rámci programu Informační a síťová bezpečnost budeme intenzivně spolupracovat s Národním úřadem pro informační a kybernetickou bezpečnost, a to formou stáží, pravidelných přednášek a částečné participace na výuce,“ dodává docent Horálek.

Absolvent se uplatní jako bezpečnostní analytik, manažer nebo architekt kybernetické bezpečnosti.

Převzato z www.uhk.cz

Sdílejte na sociálních sítích