Chytrá řešení

Hradec Králové se připojil k Unii komunitní energetiky

Hradec Králové se jako již druhé krajské město v České republice připojuje k Unii komunitní energetiky (UKEN), aby rozvinul své ambiciózní plány v oblasti komunitní energetiky. Tato nová spolupráce umožní efektivnější využití elektřiny mezi různými budovami ve městě a po schválení novely energetického zákona také zapojení občanů do výroby a spotřeby lokální obnovitelné elektřiny.
Hradec Králové se připojil k Unii komunitní energetiky

„Hradec Králové má velké ambice v oblasti komunitní energetiky. Naším cílem je začít sdílet elektřinu mezi různými budovami ve městě a poté, co novela energetického zákona projde, zapojit naše občany do výroby a spotřeby lokální obnovitelné elektřiny. Tento systém spolupráce by mohl přinést výhody pro všechny strany," představuje záměr města náměstek primátorky Lukáš Řádek a doplňuje: „Členství v Unii pro nás představuje odbornou platformu, ve které se můžeme propojit s ostatními a tím rychleji a efektivněji sdílet know-how a zkušenosti v oblasti komunitní energetiky. Město již má nastavený systém hospodaření s energiemi a připravuje metodiku pro instalaci fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů na objektech v majetku města. Hlavním cílem je maximálně využívat vyrobenou energii přímo ve městě, což výrazně přispěje k úspoře nákladů, posílí naši energetickou nezávislost, a navíc dojde ke snížení potřeby spalovat fosilní zdroje.“

David Blažek, hlavní koordinátor UKEN, sdílí svá očekávání: „Naši členové si vždy nejvíce cení možnosti zapojit se do pracovních skupin, kde spolu s ostatními členy a experty UKEN mohou diskutovat stav legislativních příprav, možnosti financování nebo sdílet dobrou praxi. Hradec Králové je pro nás důležitým partnerem a my věříme, že mu pomůžeme jeho ambice naplnit.“

Hradec Králové se stal rozšířeným členem UKEN, což mu umožní účastnit se všech pracovních skupin a ovlivňovat strategické směřování Unie. Město také získá přednostní možnost účasti na odborných akcích a tematických workshopech.

Město také aktivně podporuje výstavbu uhlíkově neutrální čtvrti Kukleny, kterou staví developer NOHO, další člen UKEN.

Zdroj: Tisková zpráva Unie komunitní energetiky

Sdílejte na sociálních sítích