Hospodaření s odpady
Z našeho kraje

Unikátní linka v Broumově pomáhá lépe třídit použitý textil

Až 500 tun oděvního a textilního odpadu denně dokáží zpracovat a vytřídit v broumovské Diakonii. Jejich 120 zaměstnanců má za sebou mnohdy sociálně nelehké životní situace. Diakonie, která jim dává šanci na lepší život, funguje v Broumově již devětadvacátým rokem.
Unikátní linka v Broumově pomáhá lépe třídit použitý textil

„Díky Evropské unii jsme si mohli pořídit unikátní třídicí linku, kterou jsme ve spolupráci s firmou sami navrhli a vyvinuli. Linka ulehčila těžkou práci dělnicím, které se na třídění podílejí. Materiál, který proudí linkou, přijde na otočný třídící pás, takže pracovnice nemusí tahat těžké pytle, ale opravdu pouze třídí. Produktivita a výkonost třídění textilu se tím zvedla o osmdesát až sto procent. Na třídění je totiž nejdražší právě lidská práce,“ říká statutární zástupce sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský.

Do města v malebném prostředí Broumovských stěn se sváží oděvní a textilní materiál ze speciálních kontejnerů z celé České republiky. Diakonie si jich pronajímá nebo jich vlastní kolemtisícovky. Nevytříděného odpadu odchází na skládky nebo do spaloven pouhých deset procent.

Vše ostatní z pětadvaceti tun denně dokážou v Diakonii roztřídita proměnit ve věci, výrobky a produkty, které znovu slouží lidem. Efektivně jim v tom nově pomáhá unikátní třídicí linka s kruhovým dopravníkem. Na tu Diakonie dosáhla díky evropským dotacím, které přispěly téměř pěti miliony korun.

„Materiál dokážeme roztřídit až na 56 sortů, ale většina firem chce přetřídit materiál pouze na deset až 20 sortů, což linka dokáže hravě. A čím je méně sortů, tím vyšší je produktivita práce. Jen pro představu, linka zvládne za hodinu zpracovat 300 až 600 kilogramů oděvního a textilního materiálu na osobu. Záleží na tom, kolik je na lince pracovníků a kolik druhů je potřeba třídit. A problém s vysokou cenou lidské práce pomáhá linka řešit i u jiných firem, které třídí například plasty nebo kartony,“ pokračuje Pavel Hendrichovský.

Přitom nahradit lidskou práci pokročilou technologií není při třídění oděvního a textilního materiálu nijak jednoduché. „Existují linky, které dokážou třídit bez lidského faktoru, ale bohužel jen podle materiálu, ne podle kvality nebo stupně poškození. Zde je lidská práce nepostradatelná. Automatizace a robotizace funguje tam, kde je opakující se stejná činnost, ale u téhle práce je to mnohem složitější,“ vysvětluje Pavel Hendrichovský.

Běžné třídicí linky s rovnými pásy, které jsou prostorově i finančně velmi náročné, byly pro potřeby Diakonie nevhodné. Proto se v Broumově rozhodli jít vlastní cestou.

„Hledali jsme možnost, jak třídění na malém prostoru zefektivnit. Problémem linky s rovným pásem je, že buďto je materiálu na lince moc a pracovnice jej nestíhají vytřídit, nebo je ho naopak málo a obsluha nemá co dělat. Nevytříděný materiál, který projede takovou linkou, na konci padá do vozíku a musí se přesunout zpátky na začátek linky. U naší kruhové linky je efektivita přinejmenším o padesát procent vyšší. Na začátku nám všichni říkali, že vyrobit linku s kruhovým pásem nejde. Nakonec se nám přece jen podařilo najít firmu, která pro nás technické řešení s kruhovým dopravníkem vyrobila,“ popisuje Pavel Hendrichovský.

Přestože nová unikátní linka třídění oděvního a textilní odpadu v broumovské Diakonii obrovským způsobem zefektivnila, najdou se materiály, které si žádají jiné technické řešení. A ani v tomto případě nenechává vedení sociálního družstva nic náhodě. Týká se to především plastů, zimních oděvů a obuvi.

„Plastových odpadů máme dvě až tři tuny měsíčně. Jsou mezi nimi i plasty, které prozatím neumíme uplatnit. Jedná se například o dětská autíčka obsahující kovové části, hřídelky, osičky a setrvačníky. Hledáme někoho, kdo by to dokázal zpracovat. Čistý plast, který neobsahuje jiný materiál, dokážeme zrecyklovat se spolupracující firmou,“ obrací se na podnikatele Pavel Hendrichovský.

Podobná situace je například také se zimními bundami, které se skládají z více materiálů.

Sdílejte na sociálních sítích