Hospodaření s odpady
Z našeho kraje

V Hradci Králové startuje projekt RE-USE

Jeho smyslem je opětovné použití výrobků a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Ve sběrném dvoře Bratří Štefanů vzniklo místo, kam budou moci lidé darovat věci k opětovnému užití. Ty pak bude moci za malou částku koupit někdo jiný. Za vybrané peníze chystají Městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Druhé sběrné místo vznikne v průběhu léta ve sběrném dvoře Na Brně.
V Hradci Králové startuje projekt RE-USE

Na projektu se spolu s městem podílí také Hradecké služby a společnost Městské lesy. Město poskytlo prostory vybraných sběrných dvorů a zajistilo vhodné prostory k vystavení darovaného zboží. Hradecké služby zajistily vhodný personál k obsluze RE-USE POINTu, provozní řád a instalaci uzamykatelných domků. Městské lesy se pak postarají o vyhlášení veřejné sbírky a její plnění, v rámci kterého dojde k nové výsadbě nových stromů v Hradci Králové.

Více informací o projektu naleznete zde  

Převzato z www.hradeckralove.org

 

Sdílejte na sociálních sítích