Chytrá řešení

V problematice udržitelnosti a ESG obcí jsme spojili své síly s odborníky z ČVUT

Ve středu 3. května byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Masarykův ústav ČVUT v Praze a CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací.
V problematice udržitelnosti a ESG obcí jsme spojili své síly s odborníky z ČVUT

Na fotografii zleva Prof. Vladimíra Dvořáková, ředitelka MÚVS, doc. Vladimíra Šilhánková, vedoucí IRS, RNDr. Zita Kučerová, Ph.D, zástupkyně ředitelky CIRI a dr. Lucie Plzáková, koordinátorka pro vědu a výzkum MÚVS.

Ve středu 3. května podepsala RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., zástupkyně ředitelky CIRI smlouvu o spolupráci ředitelkou MÚVS prof. Vladimírou Dvořákovou. Smyslem smlouvy je navázat spolupráci v oblasti naplňování koncepcí a strategií s vazbou na regionální rozvoj, výzkum, vývoj a inovace v udržitelnosti ve veřejném sektoru. Aktuálním diskutovaným tématem spolupráce bude zejména oblast ESG Reportingu a uhlíkové stopy pro obce. Podpis smlouvy nebyl jen formálním aktem. Zároveň se uskutečnilo pracovní jednání týmu odborníků, kteří se tématu budou věnovat, kde se diskutovala konkrétní podoba výzkumu i jeho technické aspekty a rozvoj myšlenky společenské odpovědné vědy ve prospěch obcí.

Sdílejte na sociálních sítích