Udržitelnost a ESG

Venkovní učebny Archimedes

vzdělávání, životní prostředí, ICT technologie, udržitelnost
Venkovní učebny Archimedes
Dodavatelé:
EduVision, s.r.o.
Popis produktu:

Síť venkovních učeben, propojených webovou platformou. Celoročně využitelné učebny z udržitelných a přírodních materiálů slouží k zážitkové výuce všech předmětů, primárně však k posilování vztahu dětí k přírodě, chápání potřeby udržitelnosti a pochopení principu přírody. Stejné učebny se shodným vybavením zajišťují rovnocennou výuky dětem ve vyspělých i rozvinutých státech. Jejich interaktivní spolupráce s on-line vstupy odborníků z probíraných témat umožňují blízké poznání jiných kultur a potřeb. 

Sdílejte na sociálních sítích