Chytrá řešení

Zlatý erb zůstává v Hradci Králové

Hradec Králové opět získal prvenství v soutěži Zlatý erb a může se pyšnit nejlepšími webovými stránkami v kraji. Porota ocenila také Jaroměř a Jičín, který bude náš region reprezentovat na celostátním finále.
Zlatý erb zůstává v Hradci Králové

V letošním ročníku soutěže Zlatý erb porota opět hodnotila webové stránky všech patnácti obcí s rozšířenou působností (ORP) v regionu. Zaměřila se na informační hodnotu a obsah poskytovaných informací webových portálů a digitálních služeb pro občany a pro návštěvníky obce.

U ORP má velkou váhu i splnění všech zákonných povinností nejen z informačních a komunikačních technologií (ICT), ale i z jiných oblastí, které jsou na ICT závislé nebo z ní vycházejí. K další inovaci patří i to, že oproti předchozím ročníkům byl kladen důraz na poskytování informací pro podnikatele. Hodnotící kritéria byla zaměřena na tři cílové skupiny, a to: občan, podnikatel a návštěvník/turista. 

Porota hodnotila, zda města publikují na svých webových stránkách například úřední hodiny, usnesení zastupitelstev či kontakty. Důležité bylo také množství a přehlednost informací pro podnikatele, zájemce o kulturní vyžití a volnočasové aktivity nebo turisty. Body mohly získat ty internetové stránky, které nabízejí možnost digitálních plateb, rezervační systém či formuláře pro různé žádosti. Důležitá byla také komunikace měst na sociálních sítích.

Letošní ročník byl věnován kybernetické bezpečnosti. Porota se proto zaměřila i na to, zda stránky využívají například HTTPS, což je protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. V této oblasti si nejlépe vedl Jičín, který jako jediné ORP v kraji získal maximální počet bodů. 

Na základě udělených bodů se na prvním místě umístil Hradec Králové, na druhém Jičín a pomyslný bronz získala Jaroměř. Z titulu vítěze krajského kola měl do celostátní finále postoupit Hradec Králové, ale ten již náš region reprezentoval loni, a tak se pořadatelé rozhodli letos vyslat do finále Jičín.

Převzato z www.khk.cz

Sdílejte na sociálních sítích