Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Cílem koncepce je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých přístupů v Královéhradeckém kraji. V první fázi pro nás bylo důležité upřesnit si klíčové oblasti pro rozvoj konceptu Smart Region, vytvořit podmínky pro vznik a realizaci chytrých řešení, a to vše na základě společně definované strategie a ve spolupráci se všemi potřebnými partnery z veřejného i soukromého sektoru. Dílčích aktivit se účastní i samotné obce královéhradeckého regionu, které definují své potřeby, jež mohou být řešeny pomocí chytrých řešení.

Náš ekosystém Chytrého regionu stavíme na 3 prioritách:

  1. Budování sítě partnerů: Vyhledáváme, propojujeme a iniciujeme klíčové aktéry v regionu a koordinujeme vzájemnou spolupráci. Navázali jsme spolupráci s hlavními aktéry veřejné, státní správy, akademického a podnikatelského sektoru. Zajímají Vás konkrétní výstupy této priority, podívejte se na SÍŤ PARTNERŮ CHYTRÉHO REGIONU. V koncepci Chytrého regionu se více dozvíte od strany 7.

  2. Podpora znalostí:  Usilujeme o zvýšení zájmu o SMART řešení, technologie a inovace v našem regionu. Poskytujeme kompletní informační servis v oblasti chytrých řešení. Inspirujeme příklady dobré praxe. Konzultujeme, iniciujeme a napomáháme konceptům chytrých přístupů na svět. Zajímají Vás naše konkrétní akce k napňování priority 2 Podpora znalostí, podívejte se, jaké připravujeme WORKSHOPY a co zajímavého se dozvíte na naších KONFERENCÍCH. V koncepci Chytrého regionu čtěte od strany 16.

  3. Podpora SMART řešení: Napomáháme obcím a regionálním partnerům s orientací v chytrých přístupech, pobízíme je k zavádění chytrých řešení a přístupů v regionu. Vyhledáváme chytrá řešení pro potřeby našeho regionu i našich partnerů. Více o možných tématech pro rozvoj chytrých řešení se dozvíte v sekci TÉMATA SMART ŘEŠENÍ. Také se můžete inspirovat příklady dobré praxe Z ČR nebo ZE SVĚTA. Také si rovnou můžete najít konkrétní CHYTRÉ ŘEŠENÍ nebo FIRMU, které je nabízí. Více informací naleznete také v koncepci na straně 30 a dál.

S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Pavla Doležala na emailu dolezal@cirihk.cz nebo tel. +420 606 087 472.

Sdílejte na sociálních sítích