Hospodaření s odpady

Chytré odpadové hospodářství

Chytré odpadové hospodářství

Chytré odpadové hospodářství vyžaduje komplexní přístup – zabránění vzniku odpadu, chytré nádoby na ukládání odpadu, elektrifikace svozu odpadu, efektivní systém svozu tříděných odpadů navázaný na naplněnost kontejnerů, zpracování odpadu pro jeho recyklaci a jiné formy využití odpadu – např. pro výrobu energie. Chytré odpadové nádoby, odpadkové koše, popelnice, kontejnery, disponují čidly měřícími jejich naplněnost a jsou tento údaj schopné vysílat údaje svozovým firmám. Nádoby také mohou obsahovat integrovaný lis, který zvyšuje kapacitu až na pětinásobek. Efektivní svoz odpadů je založen na osazení na vyhodnocení údajů naplněnosti odpadních nádob, který umožní plánovat jednotlivé svozové trasy pro jednotlivé typy odpadu tak, aby celkově byly svozy prováděny efektivně a s nižšími náklady. Všechny znovu využitelné odpady jsou recyklovány, bioodpady jsou využívány k výrobě bioplynu v bioplynových stanicích, který je dále spalován v kogenerační jednotce a využíván k výrobě elektrické a tepelné energie. Zbylé pevné látky lze dále možné používat jako hnojivo na sídelní zeleně.

Sdílejte na sociálních sítích