Hospodaření s odpady
Internet věcí
Veřejný prostor

Chytré odpadové nádoby

 Chytré odpadové nádoby

Chytré odpadové nádoby, odpadkové koše, popelnice, kontejnery, disponují čidly měřícími jejich naplněnost a jsou tento údaj schopné vysílat údaje svozovým firmám. Nádoby také mohou obsahovat integrovaný lis, který zvyšuje kapacitu až na pětinásobek. Efektivní svoz odpadů je založen na osazení na vyhodnocení údajů naplněnosti odpadních nádob, který umožní plánovat jednotlivé svozové trasy pro jednotlivé typy odpadu tak, aby celkově byly svozy prováděny efektivně a s nižšími náklady.

Sdílejte na sociálních sítích