Digitalizace a kyberbezpečnost

e-Demokracie a e-Volby

e-Demokracie a e-Volby

Lidé v obci mají možnost aktivně se podílet na rozhodovacích procesech na různé úrovni veřejné správy. Mají možnost ovlivnit rozvoj své obce – online minireferenda. V digitálním světě je naprostou samozřejmostí elektronická forma voleb. e-Participace představuje veškeré procesy zapojující občany do veřejných rozhodovacích procesů pomocí ICT nad rámec elektronických voleb. Elektronicky participující občané mají přístup k informacím, k veřejným službám a podílejí se přímo nebo nepřímo také na rozhodování v různých úrovních veřejné správy. Činí tak s pomocí informačních a komunikačních technologií, které doplňují a rozšiřují možnosti tradičních, řekněme, analogových postupů. e-Volby jsou volby probíhající elektronickou cestou.

Sdílejte na sociálních sítích