Digitalizace a kyberbezpečnost

e-Government

e-Government

Digitální veřejná správa neboli elektronizace státní správy v praxi znamená její zefektivnění, otevření, zjednodušení a zrovnoprávnění přístupu k informacím pro občany, podnikatelské i neziskové subjekty. Tato oblast znamená pro Česko velkou výzvu, protože v hodnocení digitalizace veřejných služeb zatím patří mezi státy EU k posledním. Mezi chytrá řešení v oblasti veřejné správy lze jednoznačně zařadit digitalizaci správních agend a městského mobiliáře, zvyšování efektivity komunikace obcí s občany, integrace moderních platebních metod, jednotný informační portál obcí, chytré řízení obecního majetku, chytré aplikace pro zvýšení turistické atraktivity území, real-time queue management systém, elektronické aukce a řadu dalších.

Digitalizace e-Government = veřejná správa prostřednictvím elektronických technologií, komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě. Elektronické procesy probíhající v rámci profesionální veřejné správy. Cílem je usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času, ať už se to týká občanů nebo podnikatelů a nastavit možnost uchovávání veškeré agendy pouze v elektronické podobě. Pod tento pojem spadá například také jednoduché placení daní či zakládání firem online cestou.

Mezi hlavní výhody e-Governmentu patří:

  1. Snížení byrokracie a zvýšení efektivity veřejné správy - elektronické služby mohou urychlit procesy, snížit náklady a minimalizovat chyby.
  2. Zlepšení přístupu k veřejným službám - občané mohou vyřídit mnoho úředních záležitostí online, což šetří čas a úsilí.
  3. Zvýšení transparentnosti a odpovědnosti - elektronické služby umožňují snadný přístup k informacím a zajišťují transparentnost veřejné správy.
  4. Zlepšení komunikace mezi veřejností a veřejnou správou - elektronické služby usnadňují komunikaci a umožňují rychlou zpětnou vazbu.
  5. Podpora ekonomického růstu - elektronické služby mohou pomoci podnikům získat potřebné povolení a smlouvy rychleji a efektivněji.
  6. Celkově může e-Government pomoci zlepšit kvalitu veřejné služby a usnadnit interakci mezi veřejností a veřejnou správou.
Sdílejte na sociálních sítích