Hospodaření s odpady

Nakládání s odpadní vodou

Nakládání s odpadní vodou

Inteligentní systém nakládání s odpadními vodami a jejich čištění je velmi důležitou součástí chytrého regionu. Inovativní řešení otvírají možnosti, jak snížit náklady, minimalizovat poškození potrubí a zamezit nežádoucímu vypouštění odpadních vod. Podobně jako v rozvodu pitné vody je při odvodu kanalizačních vod využíván koncept smart metering, systémem nízkonákladových senzorů a regulátorů lze velmi přesně měřit v reálném čase například průtok odpadní vody, teploty a tlaky v uzavřených reaktorech ČOV, stav potrubí, úniky a také koncentraci chemických látek v odpadních vodách. Čistírny odpadních vod s aplikací inteligentních řídicích systémů umožňují využití elektrické energie u vodohospodářských procesů a zajišťují až 100 % energetickou soběstačnost ČOV. Důraz je kladen také na opětovné využití.

Sdílejte na sociálních sítích