Odpovědné zadávání a transparentnost

Odpovědné veřejné zadávání

Odpovědné veřejné zadávání

Odpovědné veřejné zadávání je takové, jehož cílem je kromě pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přinášet také další společenské benefity. Užití sociálních a jiných společenských hledisek ve veřejném zadávání je legální, a to jak z pohledu platného práva Evropské unie, tak i České republiky. Zadavatel může tato hlediska včlenit nejen do zadávacích podmínek, ale i do kvalifikačních předpokladů dodavatelů, kritérií hodnocení a/nebo do smluvních podmínek. Nejčastěji se jedná o podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, podporu místní ekonomiky, snížení zátěže životního prostředí, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, zohledňování aspektů etického nakupování.

 Více informací o odpovědném zadávání

Sdílejte na sociálních sítích